Avkastning i procent

Avkastningen är utvecklingen av värdet för just dina fondandelar. När avkastningen anges i procent, beskriver den hur många procent fondandelarnas värde har förändrats i förhållande till när du köpte dom.