Avkastning i kronor

Avkastningen är utvecklingen av värdet för just dina fondandelar. När avkastningen anges i kronor, beskriver den hur många kronor fondandelarnas värde har ökat eller minskat i förhållande till när du köpte dom.