Andelar

Antalet andelar av fonden som du har investerat i.