Andelar, ungefärligt

Anger hur många andelar som du skulle få till den aktuella kursen. Köpkursen sätts tidigast imorgon, och det är först då det verkliga antalet andelar bestäms.