Andelar

Antalet fondandelar som denna order omfattar.