Aktuellt värde

"Aktuellt värde" är värdet på fondandelarna enligt den kurs som sattes föregående bankdag.

Om du säljer eller byter fonder före kl 23:59, sätts kursen i regel nästkommande bankdag.

Du får alltså inte ut exakt det belopp som anges som aktuellt värde vid en försäljning.