Olycksfallstillägg

Olycksfallstillägget gäller om du råkar ut för en olycka på din fritid och kostar 155 kronor per person och år.

Du kan få ersättning vid invaliditet, sjukhusvistelse och tandskada.

De som kan omfattas av olycksfallstillägget är personer som är folkbokförda på försäkringsadressen och som är mellan 1 och 70 år gamla. Mer information hittar du i försäkringsvillkoren.

Tillägget kostar från 12 kronor per månad.