Nästa ränteändringsdag

Den dag då lånet får ny räntesats. I de fall fältet är tomt är ränteändringsdag densamma som villkorsändringsdag.