Medborgare i annat land

För att skydda både dig och oss och för att leva upp till de lagkrav som ställs är vi skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta är särskilt viktigt eftersom vi inte träffar dig direkt utan enbart via internet och/eller telefon.

Vi förstår att det ibland kan kännas besvärande att svara på frågor men det är en viktig del i det förebyggande arbetet och ett sätt för oss att fortsätta vara en pålitlig och trygg leverantör av bank- och finansieringsärenden.