Månadsinkomst

Ange din genomsnittliga månadsinkomst, före skatt. Ansöker du om ett bankkort med kredit behöver du ha en månadsinkomst på minst 8 000 kronor. Ansöker du om ett bankkort utan kredit och saknar månadsinkomst anger du 0.