Låneskydd

Låneskydd Plus

Ett låneskydd är en försäkring som kan hjälpa dig att betala tillbaka ditt lån, om du skulle förlora din inkomst.

Låneskyddet gäller om du blir av med ett jobb du har haft i minst 12 månader, på grund av arbetsbrist. Skyddet gäller också om du drabbas av hel arbetsoförmåga under ett heltidsarbete.

I båda fallen ersätter låneförsäkringen den senast aviserade månadskostnaden upp till 15 000 kronor per månad (i upp till 12 månader per tillfälle).

Egenföretagare kan få hjälp med betalningen vid sjukhusvistelse, efter en karenstid på åtta dagar. Vid dödsfall ersätts den avlidnes aktuella skuld till ICA Banken.

Låneskydd

Om du bara är intresserad av den låneförsäkring som täcker dödsfall, tecknar du enbart Låneskydd.

Vad kostar Låneskydd Plus?

Premien styrs av storleken på ditt lån. Du betalar varje månad 7,25 av aviserad månadskostnad plus 0,03 av den totala skulden.

Vad kostar Låneskydd?

Månadspremien är 0,03 av din totala skuld.