Låneskydd Plus

Låneskydd Plus är en försäkring som kan hjälpa dig att betala tillbaka ditt lån, om du skulle förlora din inkomst.

Låneskyddet gäller om du blir av med ett jobb du har haft i minst 12 månader på grund av arbetsbrist. Skyddet gäller också om du drabbas av hel arbetsoförmåga under ett heltidsarbete. I båda fallen ersätter låneförsäkringen den senast aviserade månadskostnaden upp till 20 000 kronor per månad (i upp till 12 månader per tillfälle).

Om du är egenföretagare kan du få hjälp med betalningen vid sjukhusvistelse, efter en karenstid på åtta dagar. Vid dödsfall ersätts den avlidnes aktuella skuld till ICA Banken.