Låneskydd

Låneskydd är en försäkring som endast gäller vid den försäkrades dödsfall och betalar av den avlidnes aktuella skuld i blancolånet till ICA Banken.