Lagen om penningtvätt

Lagen om penningtvätt säger att alla banker måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt.

Du som är, eller vill bli, kund hos oss får svara på några extra frågor. 

Banken ska ha bättre kunskap

Reglerna handlar om att banken ska ha god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Det gör att du behöver svara på fler frågor än tidigare när du till exempel ska göra transaktioner, öppna en depå eller ansöka om nya banktjänster.

Om du bor utomlands behöver vi veta om du har en hög politisk post eller en hög befattning inom staten. Det gäller också om du är nära släkt med en sådan person.

Alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Din trygghet

De uppgifter du lämnar som svar på våra frågor omfattas av banksekretessen och behandlas konfidentiellt.