Krishjälp vid trafikolycka

Ger ersättning för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.