Hos mottagaren

Detta är det datum då betalningen genomförs.