Kreditavgift

Kreditavgiften är den kostnad vi tar ut för ha en beviljad kontokredit (ej kortkredit) oavsett om du utnyttjar den eller inte.

Kreditavgiften är på ett helår 2 procent på beviljad kontokredit. Vi drar dock avgiften månadsvis i efterskott.