Välj kortkredit

När du betalar med ICA Bankkort Plus på andra inköpsställen än ICA belastas alltid den beviljade kortkrediten, Plus-delen. Detsamma sker om du helt eller delvis skulle sakna köputrymme på ditt direktkonto när du handlar i en ICA-butik. Dessa köp samlas på en månatlig faktura. Betalar du hela beloppet tillkommer inga avgifter eller räntekostnader.