Kontonummer

Är du osäker på kontonumret, kontrollera med kontohavaren eller kontohavarens bank. Mellanslag, bindestreck och punkter behöver inte anges när du skriver in kontonumret.

Om ett kontonummer inte godkänns vid kontroll, och du är säker på att du skrivit in det korrekta kontonumret, kan detta bero på att det inte följer mottagande banks standard för kontonummer.

Informationen i tabellen nedan beskriver hur du själv kan korrigera det mottagande kontonumret. Ring oss om du vill ha ytterligare hjälp.

Mottagande bank  Registrera kontonummer  
Swedbank 

Om clearingnumret börjar på 7 anges totalt 7 siffror i rutan för kontonummer.

Om clearingnumret börjar på 8 anger du totalt 10 siffror i rutan för kontonummer.

Om antalet siffror i kontonumret är färre än 10 fyller du på med nollor framför kontonumret, så att du totalt får 10 siffror

Handelsbanken 

Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 13 siffror.

Om antalet siffror är färre än 13 fyller du på med nollor framför kontonumret.

Nordea (personkonto)  

Ange clearingnummer 3300 och därefter mottagarens personnummer (=kontonummer), 10 siffror utan mellanslag eller skrivtecken.

Danske Bank  

Ange totalt 11 siffror för kontonummer som börjar med 12, 13 och 24.

Ange totalt 13 siffror för kontonummer som börjar med 6044993 eller 6043363-6043367.

Plusgirot Bank  

Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 14 siffror.

Om antalet siffror är färre än 14 fyller du på med nollor framför kontonumret.

Sparbanken Gripen, Sparbanken Finn och Sparbanken Syd  

Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 14 siffror.

Om antalet siffror är färre än 14 fyller du på med nollor framför kontonumret.

Övriga banker  

Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 11 siffror.