Konto för kreditkortsfakturabetalning

Vilket konto du vill betala din kreditkortsfaktura från.