Ipsos Undersökning

Målgrupp:
Män och kvinnor i åldrarna 18-30 år som studerar minst 50 % av tiden.

Insamlingsmetod & Urvalsmetod/Urvalsram:
Ett representativt urval av män och kvinnor i åldrarna 18-30 år där de som studerar minst 50 % kvalificeras att delta i undersökningen.

Insamlingsmetod:
Undersökningen har gjorts via online-enkäter i webbpanel.

Fältperiod:
Undersökningen genomfördes 2013.

Omfattning:
Undersökningen var cirka 7 minuter lång.

Uppdragsgivare:
Ipsos har gjort undersökningen på uppdrag av ICA.

Frågeformulering:
Frågan som ligger till grund för resultatet är formulerad ” Har du ansökt om ICA Student?”