Huskombi

Huskombi ger dig begränsat åldersavdrag på byggnad (15 000 kr), sanering av vägglöss på lösöre, ersätter äkta hussvamp upp till 500 000 kr och inkluderar ett vitvaruskydd med självriskreducering på 1 200 kr. Huskombi ersätter även tätskikt vid läckageskada och täcker läckage genom tak till följd av plötslig och oförutsedd yttre skadehändelse.