Helförsäkring

Helförsäkring passar bra för dig som har en bil som är äldre än tre år eller när vagnskadegarantin har upphört att gälla.

Försäkringen innehåller förutom Trafikförsäkring och Halvförsäkring även plåt och lackskada eller vagnskada som det också brukar kallas. Det innebär att du kan få ersättning för skador som du själv orsakar, tex om du kör in i grannens staket och får plåtskador.

Flera nivåer på självrisker finns att välja på.
Självrisk vid djurkollison 0 kr.