Hållbarhetsbetyg

Hållbarhetsbetyget (jordgloben) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. För mer information om hållbarhetsbetyget så hänvisar vi till morningstar.se.