Garage eller uthus

Här anger du eventuella vidbyggda eller fristående garage, carports, uthus, förråd och friggebodar. Om det finns fler än tre uthus, kontakta ICA Banken på 033-47 47 90 så hjälper vi dig att teckna försäkringen.

Garage eller förråd i bostadshusets källare behöver du inte ange.