Försäkringstid

Försäkringstiden är tiden som försäkringen omfattar. Läs mer i försäkringens villkor.