Förare under 24 år

Unga förare utgör generellt sätt en högre försäkringsrisk än äldre och mer erfarna bilförare. Priset på bilförsäkringen blir därför högre om du väljer "JA", dvs. att du bekräftar att bilen kan komma att köras av personer under 24 år.

Notera: Om du väljer "Nej", dvs. att ingen person under 24 år kommer att köra bilen, så tillkommer en självrisk på 5 000 kr om detta ändå skulle ske och personen under 24 år orsakar en olycka där bilförsäkringen utnyttjas.

Detta gäller inte vid övningskörning. Då räknas handledaren som förare.