Faktura

För att se fakturan klickar du på fakturaikonen, den som är märkt med ett E. Fakturan finns lagrad hos mottagaren och inte hos ICA Banken, länken leder alltså ut från banken till en sida hos mottagaren. Vissa mottagare lagrar fakturor en kortare period men de flesta lagrar dem i över ett år.

Om ingen ikon syns finns det ingen faktura att visa.

Tänk på att du loggas ut från Internetbanken efter 5 minuters inaktivitet.