Driftskostnad

Ange den genomsnittliga månadskostnaden för driftskostnader för fastigheten så som el, värme, vatten, sophämtning och försäkring.