Disponibelt

Disponibelt belopp är den summa pengar som du kan utnyttja just nu.

Har du kredit kopplad till kontot så räknas den kredit som finns kvar att utnyttja in i det disponibla beloppet.

Om saldo och disponibelt belopp skiljer sig åt kan det bero på att :
1. Du har kredit kopplad till kontot.
2. Du har gjort ett kortköp eller automatuttag som ännu inte hunnit bokföras.