Clearingnummer

Ett clearingnummer är fyra till fem siffror och anges före kontonumret för att tala om vilken bank påföljande kontonummer tillhör.

Är du osäker på clearingnumret, kontrollera med kontohavaren eller kontohavarens bank.

Mellanslag, bindestreck och punkter behöver inte anges.