Clearingnummer

Ett clearingnummer är fyra till fem siffror och anges före kontonumret för att tala om vilken bank påföljande kontonummer tillhör.

Är du osäker på clearingnumret, kontakta din bank.

Mellanslag, bindestreck och punkter behöver inte anges.