Byggår

Ange det år huset blev färdigbyggt. För att kunna teckna hemförsäkring för villa får huset inte vara byggt tidigare än 1910.