Belopp per betalning

Välj en maxgräns mellan 500 kronor och 15 000 kronor för vad som du ska kunna betala via Swish.