Arbetsgivare

Fyll i din huvudsakliga arbetsgivare. Om du inte har någon arbetsgivare, lämna fältet tomt.

Är du studerande, behöver du bara fylla i arbetsgivare om du har ett extrajobb.