Antal barn i hushållet

Ange hur många barn (0-18 år) som du/ni får barn- och/eller studiebidrag för.