Månadsinkomst

Ange din genomsnittliga månadsinkomst före skatt i siffror, till exempel 25 000.