Huvudsaklig sysselsättning

Den sysselsättning som bidrar till den största delen av din inkomst.

Pensionär

Väljs av den som är ålders-, sjuk- eller förtidspensionär.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Väljs av den som får ersättning för sjukskrivning eller ersättning för att återgå i arbete.

Utan förvärvsinkomst

Väljs av den som saknar inkomst.