Allrisk lösöre

Allriskförsäkringen utökar försäkringsskyddet och kan ersätta andra typer av skador än de som omfattas av grundskyddet.

Kortfattat kan man säga att den ersätter skador som inträffat plötsligt och oförutsett. Högsta ersättningsbelopp är 75 000 kronor. Om du förlorar egendom utanför din bostad är högsta ersättningsbeloppet 10 000 kronor.

Självrisken är 1 200 kronor. Mer information hittar du i försäkringsvillkoren.