Allrisk lösöre (Drulleförsäkring)

Allriskförsäkringen utökar försäkringsskyddet och kan ersätta andra typer av skador än de som omfattas av grundskyddet.

Kortfattat kan man säga att den ersätter skador som inträffat plötsligt och oförutsett. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kronor.

Självrisken är 1 500 kronor. Mer information hittar du i försäkringsvillkoren.