Allrisk byggnad (Drulleförsäkring)

Kan ge ersättning på upp till 200 000 kronor för andra typer av skador på en byggnad än de som omfattas av försäkringens grundskydd.

Försäkringen reducerar också det åldersavdrag som normalt görs vid en totalbrand.

Självrisken är 1 500 kronor.  Mer information hittar du i försäkringsvillkoren.