Stående överföring

Vill du föra över samma belopp vid samma tidpunkt varje månad väljer du att göra en stående överföring. Det innebär att vi automatiskt sköter denna överföring åt dig, under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar på kontot vid varje överföringstillfälle.

Tänk på att inte välja ett överföringsdatum efter den 28:e i månaden, då månaderna är olika långa.