Information om elektronisk faktura

När du anmäler dig till ett företag (mottagare) för att få elektroniska fakturor så kommer dina räkningar från den mottagaren att skickas direkt till Internetbanken. Du behöver bara godkänna e-fakturan. Alla uppgifter (pg/bg-nummer, OCR-nummer, förfallodag osv) kommer direkt från mottagaren. Mottagaren ansvarar för att fakturan är korrekt. Anmälan gäller tills du avslutar eller flyttar avtalet till en annan bank.

Varje gång du har fått en ny faktura får du ett meddelande så snart du loggar in på Internetbanken eller mobila webben. E-fakturan betalas inte förrän du har godkänt den. Det som krävs är att du har något av våra bankkort, för att du ska kunna signera en mottagare. I övrigt gäller de vanliga villkoren för ICA Konto och betalningar.

Du kan när som helst återgå till att få valiga pappersfakturor från mottagaren. Du kan se alla dina fakturor i upp till 18 månader på Internetbanken under Elektronisk faktura -> e-arkiv.

Bankgirocentralen sköter elektronisk faktura för ICA Bankens räkning. Du som kund godkänner att uppgifter avseende banktillhörighet och eventuella andra uppgifter vilka krävs för att kunna använda tjänsten, t ex personnummer och betalningsinformation, samlas in, bearbetas och vid behov lämnas ut till Bankgirocentralen BGC AB, övriga banker som är anslutna till elektronisk faktura samt de mottagare du godkänt för elektronisk faktura.

ICA Banken är inte ansvarig för innehållet i fakturan, eller om åtkomst till fakturan har försenats av orsaker utanför ICA Bankens kontroll. Bankens behandling av de personuppgifter som inhämtas om kunden samt kundens rättighet att begära information och rättelse av personuppgift, framgår av "ICAs policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter."