Elektronisk fakturaadress

Du har en unik e-fakturaadress för dina elektroniska fakturor. Denna skickas/skapas med automatik då du vill anmäla dig till en e-mottagare.