Arkivera

Markera den aktuella posten och klicka på "Arkivera". Dokumentet/autogirot/kreditaviseringen flyttas då till ditt e-arkiv.