Under behandling

Någon form av ändring/kontroll håller på att genomföras av autogirot. Det kan vara anmält av dig som betalare, av betalningsmottagaren eller av banken. Så länge status är "under behandling" kommer inga pengar att dras från kontot. För att få reda på vilken ändring eller kontroll som behandlas kan du ringa kundservice på telefon 033‑47 47 90.