Avslutat

Makulerad av betalaren.

Om du vill aktivera medgivande till denna mottagare måste du lägga upp ett nytt autogiro.