Avslutat

Autogirot har avslutats på grund av att betalningsmottagaren har avvisat autogirot. Orsaken kan vara att ett felaktigt betalarnummer angavs vid anmälningstillfället. Kontakta betalningsmottagaren för mer information.

Om du vill aktivera medgivande till denna mottagare måste du lägga upp ett nytt autogiro.