Avslutat

Autogirot har avslutats på grund av att det har flyttats till annan bank.

Om du vill aktivera medgivande till denna mottagare måste du lägga upp ett nytt autogiro.