Aktivt

Autogirot är aktivt och pengar dras av betalningsmottagaren på överenskommet datum. Om du betalar olika belopp olika månader får du en faktura från betalningsmottagaren. Betalar du lika mycket varje månad brukar betalningsmottagaren avisera dig vid ett engångstillfälle.